Angielskie słowa. TOP 3000 (Strona 2)

Spis treści

jak wymawiać angielskie słówkaTranskrypcja fonetyczna w języku angielskim - czyli jak wymawiać angielskie słówka >>>

Niektóre symbole
(ts) lub [θ] - wymawiany jak „s” z koniuszkiem języka między zębami
(dz) lub [ð] - wymawiany jak „z” z koniuszkiem języka między zębami.

Angielski Polskie znaczenie Wymowa Dźwięk
boat łódka, łódź [bəʊt] bołt słuchać
body ciało, organizm [ˈbɒdi] b*adi słuchać
book książka; rezerwować, zamawiać [bʊk] buk słuchać
born urodzić się [bɔːn] b*oon słuchać
both jeden i drugi, obydwa [bəʊθ] boł(ts) słuchać
bottle butelka [ˈbɒt(ə)l] botl słuchać
bottom dół (dolna część czegoś) [ˈbɒtəm] b*ottom słuchać
box pudełko, skrzynka [bɒks] boks słuchać
boy chłopiec, chłopak [bɔɪ] boj słuchać
branch gałąź, oddział, filia, rozgałęzienie [brɑːn(t)ʃ] brancz słuchać
bread chleb [brɛd] bred słuchać
break rozbić, połamać, przerwać się [breɪk] brejk słuchać
broke bez grosza, spłukany, zrujnowany; rozbił [brəʊk] brołk słuchać
breakfast śniadanie [ˈbrɛkfəst] br*ekfest słuchać
bridge most [brɪdʒ] brydż słuchać
bright jasny [brʌɪt] brajt słuchać
bring przynieść, przywieźć [brɪŋ] bring słuchać
brought przyniósł [brɔːt] br*oot słuchać
brother brat [ˈbrʌðə] br*a(dz)e słuchać
brown brązowy [braʊn] br*aun słuchać
build budować [bɪld] byld słuchać
building budynek [ˈbɪldɪŋ] b*ylding słuchać
burn palić się, płonąć; oparzenie [bəːn] be(r)n słuchać
bus autobus [bʌs] bas słuchać
business interesy, biznes, handel [ˈbɪznəs] b*yznes słuchać
busy pracowity (np. dzień, czas), zajęty, zapracowany [ˈbɪzi] b*izi słuchać
but ale, lecz [bʌt] bat słuchać
butter masło [ˈbʌtə] b*ate(r) słuchać
buy kupować [bʌɪ] baj słuchać
bought kupiony [bɔːt] bot słuchać
by przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś) [bʌɪ] baj słuchać
cake cake [keɪk] kejk słuchać
call dzwonić (do kogoś); nazywać (coś jakimś określeniem) [kɔːl] kol słuchać
can móc [kan] ken słuchać
could mógł, potrafił (forma przeszła od "can"); mógłby (wyrażenie przypuszczenia) [kʊd] kud słuchać
capital stolica; kapitał [ˈkapɪt(ə)l] k*apytl słuchać
car samochód [kɑː] k*aa słuchać
card kartka [kɑːd] ka(r)d słuchać
care opieka, troska [kɛː] k*ee słuchać
carry nosić, dźwigać [ˈkari] kary słuchać
case przypadek (wystąpienie jakiejś sytuacji); walizka, waliza [keɪs] kejs słuchać
cat kot [kat] ket słuchać
catch łapać, złapać, chwytać, łapanie, złapanie [katʃ] kecz słuchać
caught złapany [kɔːt] k*oot słuchać
cause spowodować, wywołać, przyczyna, powód [kɔːz] k*ooz słuchać
central środkowy, centralny [ˈsɛntr(ə)l] s*entral słuchać
centre / center centrum, środek [ˈsɒ̃tr(ə)] s*ente(r) słuchać
century wiek, stulecie [ˈsɛntʃʊri] s*enszuri słuchać
certain pewien, pewny [ˈsəːt(ə)n] s*eeten słuchać
certainly z pewnością, na pewno [ˈsəːt(ə)nli] s*eetnli słuchać
chair krzesło; przewodniczący (np. rady nadzorczej, przedsiębiorstwa); przewodniczyć, prowadzić [tʃɛː] cz*ee słuchać
chance szansa [tʃɑːns] czens słuchać
change zmienić, odmienić [tʃeɪn(d)ʒ] czeńdż słuchać
charge koszt, opłata (np. za gaz, prąd, telefon); zarzut, oskarżenie (w sądzie); ładować (baterię, akumulator) [tʃɑːdʒ] cz*aadż słuchać
cheap tani [tʃiːp] czip słuchać
check sprawdzać [tʃɛk] czek słuchać
cheese ser (żółty) [tʃiːz] cziiz słuchać
chicken mięso z kurczaka, kurczak [ˈtʃɪkɪn] cz*iken słuchać
child dziecko [tʃʌɪld] cz*ajld słuchać
children dzieci [ˈtʃɪldrən] cz*ildren słuchać
choose wybierać [tʃuːz] cz*uuz słuchać
church kościół [tʃəːtʃ] cz*eecz słuchać
circle koło, okrąg [ˈsəːk(ə)l] s*eekl słuchać
city miasto [ˈsɪti] s*yti słuchać
claim twierdzić, utrzymywać, twierdzenie, zapewnienie; roszczenie, pretensja, żądanie [kleɪm] klejm słuchać
class klasa [klɑːs] kles słuchać
clean czysty, czyścić [kliːn] klin słuchać
clear przezroczysty, przejrzysty; oczywisty, jasny, klarowny; czyścić, oczyszczać [klɪə] kl*ie słuchać
clock zegar [klɒk] klok słuchać
close zamykać; bliski, pobliski, niedaleki [kləʊs] klołs słuchać
clothes ubrania, ubiór, odzież [kləʊ(ð)z] klołwz słuchać
coat płaszcz, kurtka; powlekać, okrywać cienką warstwą [kəʊt] kołt słuchać
coffee kawa [ˈkɒfi] k*ofi słuchać
cold zimny, zimno [kəʊld] kołld słuchać
college szkoła pomaturalna, kolegium [ˈkɒlɪdʒ] k*alydż słuchać
colour kolor [ˈkʌlə] k*ale słuchać
come podchodzić, podejść, zbliżać się [kʌm] kam słuchać
came przyszedł [keɪm] kejm słuchać
common pospolity, powszechny [ˈkɒmən] k*amen słuchać
company firma, towarzystwo [ˈkʌmp(ə)ni] k*ampeny słuchać
complete kompletny, całkowity, ukończyć, skończyć, zakończyć [kəmˈpliːt] kempl*iit słuchać
concern dotyczyć (kogoś, czegoś); niepokój, obawa, troska [kənˈsəːn] kens*een słuchać
condition stan, kondycja; warunek, warunkować [kənˈdɪʃ(ə)n] kond*yszn słuchać
consider rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę [kənˈsɪdə] kons*yde słuchać
continue trwać, utrzymywać się, kontynuować [kənˈtɪnjuː] kont*inju słuchać
control kontrola, kontrolować [kənˈtrəʊl] kontr*ol słuchać
cook kucharz, gotować [kʊk] kuk słuchać
cool chłodny, schładzać [kuːl] k*uul słuchać
copy kopia, kopiować [ˈkɒpi] k*opi słuchać
corner kąt [ˈkɔːnə] k*oone słuchać
correct poprawny, właściwy [kəˈrɛkt] ker*ekt słuchać
cost kosztować, koszt [kɒst] kast słuchać
count liczba, liczyć się [kaʊnt] kałnt słuchać
country państwo, kraj; wiejski [ˈkʌntri] k*antri słuchać
course kurs [kɔːs] k*o(r)s słuchać
court sąd; dwór, kort (np. tenisowy) [kɔːt] ko(r)t słuchać
cover pokrywa, powłoka, przykryć, nakryć, okryć [ˈkʌvə] k*awe(r) słuchać
cow krowa [kaʊ] kał słuchać
cross przechodzić, przekroczyć, przeprawić się; krzyż [krɒs] kros słuchać
crowd tłum, tłoczyć się, stłoczyć się [kraʊd] krałd słuchać

Zobacz i pobierz wszystkie 3000 słów (w formacie PDF)>>>